تاکید شورای اسلامی شهر بناب جهت تکمیل فاضلاب شهرک ولی عصر(عج) | شورای اسلامی شهر بناب تاکید شورای اسلامی شهر بناب جهت تکمیل فاضلاب شهرک ولی عصر(عج) – شورای اسلامی شهر بناب
امروز